01 August 2009

5 Damai Blog

Yerr... Nampaknya blog 5 Damai telah ditubuhkan pada 01 ogos 2009...

Blog 5 Damai Ditubuhkan Oleh Budak-budak cina kelasnya sendiri...

Berikut merupakan Orang Yang terlibat dalam blog ini...

Blog Leader : " Hai Geng"...

1 comment: